آمار بازدیدکنندگان

1
6
224339

شرح وظايف

1- صدور دانشنامه

2- صدور گواهی اتمام تعهد خدمت جهت دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان

3- صدور ریزنمرات

4- صدور گواهی موقت

5- صدورتاییدیه تحصیلی

صدور دانشنامه:

 • تکمیل فرم درخواست دانشجو
 • بررسي پرونده فاغ التحصيلي شامل كنترل ريزنمرات، كنترل مدارك ثبت‌نامي، بررسي مدارك ارسالي از طرف دانشكده‌ها، تأييد مراتب فراغت از تحصيل و تعيين نوع مدرك تحصيلي استحقاقي
 • تکمیل فرم مشخصات دانشنامه دانش آموختگان:

1-دریافت پرونده دانشجو از بایگانی

2-چک کردن مشخصات کامل دانشجو

 • بررسی کامل ریزنمرات از نظر نمراتی که ثبت نشده و مغایرت معدل
 • اعلام و دریافت موافقت کتبی محل بورس برای تحویل مدرک، یا نامه لغو یا اتمام تعهد
 • اعلام و اخذ مدارک تکمیلی پرونده مانند تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
 • پذیرش سابقه کارهای قابل قبول در صورت پوشش دادن تعهد خدمت آموزش رایگان و انجام مراحل صدور دانشنامه
 • تحویل گرفتن نامه عدم کاریابی وزارت کار و امور اجتماعی و پذیرفتن یا رد آن
 • در صورت نداشتن و یا کافی نبودن سوابق کار یا نداشتن نامه عدم کاریابی، تعداد واحدهای اخذ شده طبق جداول ارسالی از وزارت علوم شهریه آنها حساب می گردد و مبلغ به دانشجو اعلام تا به حساب مربوطه واریزگردد
 • تهیه لیست افرادی که تعهدات آموزش رایگان خود را بازخرید نموده اند و ارسال آن به همراه فیش های پرداخت شهریه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • تحریر دانشنامه
 • الصاق عکس به دانشنامه
 • ارسال دانشنامه همراه با فرم مشخصات دانش آموختگان جهت اطلاع مدیر کل آموزش و تایید آن
 • ارسال دانشنامه ها به معاونت آموزشی و رئیس دانشگاه جهت امضاء
 • در خصوص فارغ التحصیلانی که طبق بخشنامه 5070/22 مورخ 19/9/1374 و دستورالعمل آن فارغ التحصیل گردیده اند، دانشنامه تعلق نمی گیرد ولی ضوابط و بررسی آن همانند شرایط دانشنامه بوده، گواهینامه پایان تحصیلات با امضای مدیر کل محترم آموزشی صادر و تحویل می گردد.
 • دریافت دانشنامه امضاء شده از دفتر ریاست محترم دانشگاه و گرفتن تصویر دانشنامه جهت درج در پرونده  و اخذ رسید از فارغ التحصیل
 • بایگانی ریزنمره رسمی در پرونده تا هنگام مراجعه فارغ التحصیل
 • ریزنمرات سالهای پیشین که بصورت دست نویس می باشد تایپ شده و بعد از کنترل، در مراحل اداری پاراف و امضاء و تحویل قرار می گیرد.
 • رویت اصل و اخذ تصویر وکالتنامه فارغ التحصیل به شخص ثالث (به غیر از پدر و مادر) به منظور تحویل دانشنامه و ریزنمره و بایگانی آن در پرونده
 • مرحله آخر زدن مهر برجسته به دانشنامه ها

 

 

صدورگواهی موقت فارغ التحصیلی :

 • تسویه حساب کامل با دانشگاه و ارائه کارت دانشجویی
 • بررسی پرونده دانشجویان
 • مشخص نمودن وضیت نظام وظیفه برای آقایان
 • اصلاح ریزنمرات
 • نوشتن اسامی دانشجویان فارغ التحصیل در لیست فارغ التحصیلی به تفکیک:  1- دانشکده – 2- رشته و تاریخ
  فارغ التحصیلی می باشد.
 • نوشتن اسامی دانشجویان به ترتیب حروف الفبا در لیست دانشچویان فارغ التحصیل
 • تایپ اسامی دانش آموختگان در سیستم
 • وارد کردن مشخصات دانشجو در سیستم نرم افزار جهت دریافت گواهی موقت
 • چک کردن و الصاق عکس در مرحله آخر

انواع گواهی موقت:

 • صدور گواهی موقت روزانه
 • صدور گواهی موقت شبانه
 • صدور گواهی موقت دوره نیمه حضوری
 • صدور مجدد گواهی موقت فارغ التحصیلی جهت دانش آموختگانی که با صندوق رفاه تسویه کرده اند اما تعهد خدمت دارند

صدور گواهی موقت جهت دانشجویان مقطع کارشناسی که منجر به دریافت گواهی کاردانی می باشند:

 • کاردانی روزانه با تعهد یا بدون تعهد
 • کاردانی مدرک معادل
 • کاردانی شبانه با بدهی – بدون بدهی
 • صدور گواهی موقت برای وزارت علوم جهت دانشجویانی که می خواهند بورس شوند

 

 

صدورتاییدیه تحصیلی :دریافت نامه های صحت و سقم مدارک فارغ التحصیلی (اعم از داشنامه  و گواهینامه موقت) از ادارات دولتی، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی، سازمانهای نظام مهندسی سراسر کشور

 • دریافت نامه از اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج مبنی بر ارسال ریزنمره فارغ التحصیلی ، تاییدیه و گواهینامه فارغ التحصیلی
 • صدور گواهی ابتدا و انتهای تحصیل جهت فارغ التحصیلان متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش
 • ارسال تاییدیه و گواهی فارغ التحصیلی و ریزنمره رسمی به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارچ
 • صدور ریزنمرات و بررسی آن به دانش آموختگانی که در مقطع دیگری پذیرفته شده اند
 • ارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات به سایر دانشگاهها
 • اعلام فارغ التحصیلی متعهدین خدمت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استانها،

مراحل صدور تاییدیه:

 • وارد کردن مشخصات جهت دریافت ریزنمرات
 • دریافت پرونده دانشجو از بایگانی اداره دانش آموختگان
 • بررسی پرونده های دانش آموختگان از نظر مشخصات شناسنامه ای و مدارک تحصیلی
 • بدهی به صندوق رفاه
 • تعهد آموزش رایگان
 • مغایرت معدل
 • اصلاح ریزنمرات
 • در صورت نبودن ریزنمرات در سیستم تایپ ریزنمرات جهت دریافت معدل
 • تایپ تاییدیه ها در سیستم و گرفتن ریزنمرات ارسالی
 • اصلاح تاییدیه ها و ارسال به سازمانها

 

 

محاسبه هزینه آموزش رایگان دانشجویان بر طبق سالهای ورودی   

 

انواع نامه های ارسالی در روز:

 • ارسال نامه ابتدا و انتهای تحصیل
 • ارسال نامه دبیرانی که تعهد خدمت به آموزش و پرورش دارند
 • ارسال نامه جهت دانشجویانی که هنوز فارغ التحصیل نشده اند
 • نامه بدهی به صدوق رفاه
 • نامه جهت ارسال دانشنامه
 • نامه دانشجویان با اسامی مشترک
 • نامه ریزنمرات درخواستی
 • نامه به سازمان سنجش جهت بررسی آموزش رایگان
 • فرم آموزش رایگان اداره کار
 • فرم رتبه اولی
 • فرم تعداد واحد گذرانده
 • فرم مربوط به آموزش و پرورش

 

بایگانی اداره دانش آموختگان

آماده سازی پرونده دانش آموختگان جهت صدور گواهی موقت

آماده سازی پرونده دانش آموختگان جهت صدور تاییدیه تحصیلی

آماده سازی پرونده دانش آموختگان جهت صدور دانشنامه

بایگانی روزانه سوابق نامه ها

بایگانی روزانه سوابق مدارک

تحویل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی به دانش آموختگان بعد از تسویه حساب با صندوق رفاه و تهیه کپی و تحویل آن

 

سيستم الكترونيكي دانشنامه

مراحل صدور دانشنامه

فرآيند ها و گردش كار

قوانين و مقررات