آمار بازدیدکنندگان

2
5
224338

كاركنان

اداره امور دانش آموختگان

  1. نام و نام خانوادگی: مریم بیاتی

    سمت: کارشناس صدور گواهي موقت

  2. نام و نام خانوادگی: اعظم سمیعی

    سمت: کارشناس صدور تأييديه تحصيلي

  3. نام و نام خانوادگی: ليلا محمدي نسب

    سمت: کارشناس صدور دانشنامه

سيستم الكترونيكي دانشنامه

مراحل صدور دانشنامه

فرآيند ها و گردش كار

قوانين و مقررات