آمار بازدیدکنندگان

1
5
212811

مقررات لغو تعهد خدمت

مقررات لغو تعهد خدمت

دانشجوياني که از آموزش رايگان استفاده مي نمايند مکلفند برابر مدتي که از تحصيل رايگان استفاده کرده اند در ايران خدمت نمايند در صورت استنکاف از انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذکور بايد هزينه تحصيلات رايگان را تمام يا به تناسب مدتي که خدمت نکرده اند به دولت بپردازند و چنانچه ظرف 6 ماه پس از فراغت از تحصيل دانش آموختگان بهره مند از تحصيلات رايگان امکان اشتغال براي آنان فراهم نگردد و وزارت کار و امور اجتماعي نيز عدم کاريابي را اعلام نمايد تعهد خدمت اينگونه دانش آموختگان لغو شده اعلام مي گردد.

بر اين اساس چنانچه دانش آموختگان اصالتا و يا به وکالت بلافاصله در فرصت شش ماهه پس از فراغت از تحصيل نسبت به درخواست کار اقدام نموده باشند و امکان کاريابي براي ايشان حسب گواهي وزارت کار فراهم نگرديده باشد مشمول امتيازات مربوط به لغو تعهد مي باشند. اما اگر بعد از فرصت 6 ماهه اقدام به تحويل درخواست و حتي اخذ گواهي نمايند مستنکف محسوب گرديده و نمي توانند از مزاياي لغو تعهد پيش بيني شده برخوردار گردند.

 

 
 

مدارك لازم جهت لغو يا خريد تعهد آموزش رايگان براي فارغ التحصيلان و دانشجويان شاغل به تحصيل براي دريافت دانشنامه و ريزنمره:

  1. ارائه اصل كارت پايان خدمت يا معافي دائم براي آقايان جهت دريافت دانشنامه و يا داشتن شرايط 9 گانه بخش نامه نظام وظيفه
  2. ارائه اصل تسويه حساب از صندوق رفاه دانشجويان يا امور دانشجويي
  3. ارائه گواهي اشتغال به كار از موسسات و ادارات دولتي يا خصوصي (در صورت اشتغال به كار) با ذكر تاريخ شروع ،‌خاتمه يا ادامه آن (حكم كارگزيني)
  4. افرادي كه بازنشسته شده اند نيازي به دريافت گواهي اشتغال به كار ندارند فقط ارائه اصل حكم بازنشستگي كفايت مي كنند.
  5. افرادي كه در ادارات كل وزارت كار و امور اجتماعي تهران و استانها براي اشتغال به كار ثبت نام كرده اند لازم است نامه عدم كاريابي را از اداره ياد شده اراه نمايند.
  6. كاركنان وزارت آموزش و پرورش لازم است خلاصه سوابق خدمت دولتي (فرم شماره 502) را به همراه نامه شماره 2 دال بر بلامانع بودن تحويل مدارك به دانشگاه رائه نمايند.
  7. فارغ التحصيلاني كه فاقد شرايط بند 3 و 5 هستند در صورت تمايل مي توانند نسبت به خريد مدت بهره مندي از آموزش رايگان خود از طريق دانشگاه اقدام نمايند و همچنين افرادي كه گواهي اشتغال به كار آ»ان مدت بهره مندي از آموزش رايگان را تكميل نمي كند مي تواند نسبت به خريد مابقي مدت آموزش رايگان اقدام نمايند.
  8. دانشجويان شاغل به تحصيل در صورت تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان يا امور دانشجويي مي توانند با پرداخت هزينه آموزش رايگان نسبت به دريافت ريزنمرات تأييد شده خود اقدام نمايند.
  9. شاغلين در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لازم است گواهي انجام كار را از اداره عمليات و خدمات پرسنلي ستاد مشترك سپاه – معاونت پرسنلي ويژه – مديريت دانشجويي با ذكر تاريخ شروع به خدمت ارائه نمايند.

سيستم الكترونيكي دانشنامه

مراحل صدور دانشنامه

فرآيند ها و گردش كار

قوانين و مقررات